+44 (0)1392 438191

Fördelar & Användningsområden

 

Choose it because it’s...

Safe

 • Secure hold – no tapes needed
 • Low slip and no rucking – important on stairs
 • No trip hazard – can see under film
 • Safe left down overnight or longer – saves time
 • Identifies fragile glass areas – lets light in

Clean

 • Laid down clean – no dirt transfer
 • Easily vacuumed, mopped or swept during the job
 • Quick clean-up – saves time and money
 • Less dirt and damage – more professional finish
 • Peels away easily – leaves no residue
 • Disposable – fully recyclable

Durable

 • Waterproof – no leakage
 • Less snagging on the project – saves time and money

Flexible

 • Can work in all areas – no sealing off
 • Covers large and unusual shapes
 • Can cut film to access floor power points
 • Dispensers for large areas – less labour time

Quality

 • Traceability
 • Meets European Fire Standard EN 13501-1
 • Quality Assurance

Välj den eftersom den är ...

Säker

 • Säkert grepp - inget tejp behövs
 • Låg kant och inga veck- viktigt i trappor
 • Inga snubbelrisker- man kan se under filmen
 • Säker hela natten eller längre - sparar tid
 • Identifierar ömtåliga glasytor - släpper in ljus

Ren

 • Läggs på ren - ingen smuts överförs
 • Enkel att dammsuga, torka eller sopa under arbetstiden
 • Snabb uppstädning - sparar tid och pengar
 • Mindre smuts och skador - mer professionell finish
 • Flagnar lätt bort - lämnar inga rester
 • Engångs - helt återvinningsbara

Hållbar

 • Vattentät - inget läckage
 • Mindre problem i projektet - sparar tid och pengar

Flexibel

 • Fungerar inom alla områden – inga begränsningar
 • Täcker stora och annorlunda former
 • Filmen kan klippas för att komma åt vägguttag
 • Hållare för stora ytor - mindre arbetstid

Kvalitet

 • Spårbarhet
 • Uppfyller EUs brandklass EN 13501-1
 • Kvalitetssäkring

Det ultimata tillfälliga skyddet för golv och ytor

Perfekt för ...

 • Snickare
 • Rörmokare och ingenjörer inom uppvärmning
 • Målare och inredare
 • Kontor & detaljhandelsrenoveringar
 • Golvinstallationer
 • Flytt
 • Konferens, hotell och restaurangbranschen
 • Inredningsarkitekter
 • Husvagnar & husbilar
 • Hemmafixare