Pokyny k použití

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Vzhledem k možnostem využití výrobku na širokou škálu povrchů předpokládáme, že spotřebitel výrobek ještě před použitím vyzkouší na malé ploše povrchu, kde má být výrobek aplikován. Toto předběžné opatření by mělo zajistit úplnou kompatibilitu s naším lepicím systémem.

Ujistěte se, že veškeré laky, nátěry a jiné povrchové úpravy jsou před aplikací ochranné fólie plně vytvrzené. Pokud tak neučiníte, může dojít k přenesení značek z fólie na povrchy. Naše samolepicí ochranné fólie jsou určeny k dočasné ochraně povrchů před nečistotami, skvrnami a případnému poškrábání. Nejsou určeny k ochraně proti korozi, vlhkosti nebo chemikáliím. Nepoužívejte na PVDF, plastizolové a polyuretanové barvy.

Neneseme zodpovědnost za zneužití tohoto výrobku ani za následky jeho použití na nedoporučené aplikace. Pokud se rozhodnete použít tohoto výrobku, aniž byste jej nejprve vyzkoušeli a přesvědčili se o tom, zda je kompatibilní s příslušným povrchem, činíte tak na vlastní nebezpečí. Záruka výrobku je všeobecně omezena na poskytnutí náhradního výrobku v případě, že by se ukázalo, že výrobek je vadný, a nikterak se nevztahuje na náhradu ztrát z toho vyplývajících.

Doporučená maximální doba použití ochranných fólií Packexe® je čtyři až šest týdnů. Fólii lze skladovat po dobu mezi šesti až dvanácti měsíci v původním balení v suchu a při pokojové teplotě.

Carpet

Hardfloor

Glass & Glazing

Interior Surface

Aplikátor