Vývoj

Minulost

Packexe identifikoval nutnost nalezení úspěšného řešení v oblasti zabezpečení skla. Současné metody spočívají v použití měkkých a tvrdých ochranných pomůcek (deky a ochranné štíty). Prokázalo se, že je při tom vždy zapotřebí dvou až tří osob. Metody se dosud soustřeďují na rozbití skla a následnou snahu o snížení rizik způsobených úlomky skla. Potřeba specificky vyvinutého produktu existovala vždy, ale až nyní byla uznána.

Původní myšlenka

Hasič, vedlejším povoláním malíř pokojů, se dotázal, zda by Packexe mohl přizpůsobit rozměry své ochranné fólie na koberce tak, aby mohla být použita pro zabezpečení skla u dopravních nehod. Vývoj výrobku započal vyvinutím unikátního lepidla, které je dost silné na to, aby při rozbíjení bezpečně udrželo sklo na místě. Velikost role byla též přizpůsobena tak, aby role byla lehce manipulovatelná a vyhovovala pokrytí vozidla.

Vývoj kompletního systému Packexe SMASH

Packexe potřeboval navrhnout takový odvíječ, aby k účinné aplikaci fólie stačila jen jedna osoba. Unikátní odvíječ je vybaven pěnovými válečky, které sledují obrysy vozidla, čímž lze dosáhnout hladkého přilnutí a minimálního výskytu vzduchových bublin. Fólie je perforovaná, umožňuje tedy rychlou aplikaci a vylučuje odpad materiálu. Zkoušky potvrdily, že fólie je účinná za mokra i ve větru. Vynález odvíječe proměnil Packexe SMASH v kompletní systém zabezpečení skla, který je předmětem žádosti o udělení patentu.

Testování výrobku přináší pozoruhodné výsledky

Packexe při dalších zkouškách výrobku zpozoroval, že fólie zřejmě zpevňuje sklo, neboť v některých případech se sklo pod tlakem nerozbilo. V tomto stádiu byly provedeny testy společně s Ústavem pro vývoj technologií v Exeteru (Exeter Advanced Technologies) na Exeterské universitě. Výsledky dokazují, že při aplikaci Packexe SMASH se pevnost skla téměř zdvojnásobuje, čímž se snižuje riziko rozbití přibližně o 42%.

Packexe mění pohled na způsoby zabezpečení skla

Po úspěšném zakončení vývojové fáze výrobku na pomoc zabezpečení skla se Packexu podařilo urychlit celý proces. Díky zpevnění skla odstranil Packexe SMASH nutnost násilného rozbíjení a následného odstraňování skla. Nyní se doporučuje, aby byl Packexe SMASH použit všude tam, kde je při příjezdu na místo dopravní nehody sklo považováno za rizikový faktor, ještě před započetím vyprošťování.

Packexe SMASH podporuje mezinárodní soutěže ve vyprošťování z havarovaných vozidel a zdokonalování vyprošťovacích postupů

Výrobek Packexe SMASH, velmi dobře přijatý hasičským i záchranářským sektorem, je považován za časově úsporné a účinné řešení. Packexe se účastní mezinárodních soutěží ve vyprošťování. Navštěvuje regionální a národní soutěže ve Velké Británii, Mezinárodní soutěž TERC, a navštíví i Světovou soutěž ve vyprošťování (World Extrication Challenge) ve Frankfurtu. Mistři světa, hasičský záchranný vyprošťovací tým z Hampshire, jsou nadšenými příznivci Packexe SMASH a používají tento výrobek jak v soutěžích, tak i zkušebně v akci. Velitel jednotky a velitel vyprošťovacího týmu hasičského záchranného sboru v Hampshire, Steve Barrow, který je zároveň oblastním odborným instruktorem pro zásahy při dopravních nehodách, k tomu říká:

“Packexe Smash je velice jednoduchý a všestranný systém, který je velmi užitečný při dopravních nehodách z hlediska bezpečnosti záchranářů i obětí. Lze jej využít v celé řadě případů, při kterých je třeba zajistit bezpečnost skla, jako je například násilné vniknutí.”

Budoucnost Packexe SMASH

Packexe SMASH změní celosvětově způsob zabezpečování skla. Ačkoliv byl Packexe SMASH původně vyvinut konkrétně pro vyprošťování z vozidel, všechny záchranné služby jej považují za důležitou pomůcku pro zacházení se sklem, včetně zajištění skla při násilném vniknutí do obytných prostorů.