Retningslinjer for brug

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Da dette produkt er velegnet til mange forskellige overflader, anbefaler vi, at brugerne udfører en test inden brug på et lille område af den overflade, som skal beskyttes. Denne sikkerhedsforanstaltning skal sikre at klæbesystemet passer fuldt til overfladen.

Sørg for at lak og andre overfladebehandlinger er hærdet fuldkommen inden beskyttelsesfilmen påføres. Udeladelse heraf kan medføre at der overføres mærker fra det påtrykte logo til overfladen. Vores selvklæbende beskyttelsesfilm er udviklet med henblik på midlertidig beskyttelse af overfladerne mod byggeaffald, spild og mulige ridser. De er ikke beregnet til at beskytte mod korrosion, fugt eller kemikalier. De må ikke anvendes sammen med PVDF-, plastisol- eller polyurethanbaseret maling.

Vi kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor produktet fejlanvendes, og heller ikke for følgerne af anvendelse til ikke-anbefalede formål. Endvidere, hvis du vælger at anvende produktet, uden at afprøve det forinden for at se, om det er egnet til den pågældende overflade, foregår dette på eget ansvar. Produktgarantien er generelt begrænset til erstatning af produktet, såfremt det skulle vise sig at være defekt, og den dækker under ingen omstændigheder krav i forbindelse med følgeskader.

Den maksimalt anbefalede brugsperiode for Packexe® beskyttelsesfilm er fire til seks uger. Filmen kan opbevares i seks til tolv måneder i den originale emballage ved stuetemperatur og i tørre omgivelser.

Carpet

Hardfloor

Glass & Glazing

Interior Surface

Dispenser