Riktlinjer

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

På grund av det breda spektrum av ytor som denna produkt kan användas på, förväntar vi oss att användaren utför ett test före användning, på en liten del av ytan som ska skyddas. Denna försiktighetsåtgärd säkerställer full kompatibilitet med våra självhäftande system.

Se till att alla lacker, fernissa eller andra ytbehandlingar har härdat innan skyddsfilmen sätts på. Om man inte gör det kan märken överföras från fabrikatsmärkningen till ytan. Våra självhäftande skyddsfilmer är avsedda för tillfälligt ytskydd mot skräp, spill och eventuella repor, de är inte avsedda för skydd mot korrosion, fukt eller kemikalier. Använd inte på PVDF, plastisol eller polyuretanfärg.

Vi kan inte hållas ansvariga för felaktig användning av denna produkt eller för konsekvenser om den används på sätt eller på ytor som vi inte har rekommenderat. Dessutom, om du väljer att använda denna produkt utan att först testa den för att säkerställa kompatibilitet med den relevanta ytan, sker detta på egen risk. Produktgarantin är generellt begränsad till ersättning av en defekt produkt, och täcker inga krav på påföljande förluster.  

Den rekommenderade maximala användningen av Packexe® skyddsfilmer är fyra till sex veckor. Filmen kan lagras mellan sex och tolv månader i originalförpackning vid rumstemperatur och under torra förhållanden.

Carpet

Hardfloor

Glass & Glazing

Interior Surface

Hållare